Raspberry – ovládání terčů na střelnici

Na mojí oblíbené střelnici nás trochu pozlobilo ovládání otáčení terčů, tak jsem se pokusil vyrobit vlastní řídící systém, který by v případě závady ten stávající nahradil….

Pohon terčů zajišťuje třífázový elektromotor jehož směr otáčení je řízen pomocí dvou relé, která mají na svých výstupech jiné pořadí fází. Pro ovládání terčů tedy postačuje ovládat tato dvě relé a ve stanovených intervalech je spínat. Základem zařízení pro ovládání terčů je miniaturní počítač Raspberry Pi3 s procesorem architektury ARM a (v tomto konkrétním případě) pracující s operačním systémem Linux.

Ovládání obou střídavých 230 V relé řídících směr otáčení motoru je realizováno prostřednictvím GPIO výstupů počítače, které jsou z důvodu omezeného proudového zatížení výstupů procesoru opatřeny tranzistorovým spínačem. Tento spínač následně ovládá pomocná relé, která umožňují bezpečné spínání napětí 230 V pro napájení cívek relé motoru. Celé pomocné zapojení tranzistorového spínače je provedeno z diskrétních součástek na univerzální desce plošných spojů (a podle toho taky vypadá :-).

Raspberry pro ovládání terčů - zapojení, mechanické provedení

Komunikace zařízení s okolím a jeho ovládání je řešeno bezdrátově prostřednictvím wifi sítě, především z důvodů nižší ceny, menší pracnosti mechanického provedení a celkové jednoduchosti a eleganci tohoto řešení.

Počítač Raspberry při startu vytváří z důvodu nezávislosti na sítích třetích stran a z důvodu zabezpečení přístupu k ovládání terčů vlastní wifi síť v režimu access point. Po přihlášení k wifi síti je možné řídící počítač ovládat pomocí standardního počítače nebo mobilního telefonu či tabletu prostřednictvím některého z dostupných protokolů. K dispozici jsou po startu počítače servery pro SSH, FTP a VNC klienty. Je tedy možné „do“ a „z“ počítače Raspberry kopírovat soubory, provádět správu systému z konzole nebo využívat pohodlí grafického rozhraní. Přihlášení k Wifi síti a ke všem serverům je podmíněno heslem.

Program pro otáčení terčů je napsán v jazyce Python a spouští se automaticky po startu počítače Raspberry. Podle toho, který GPIO vstup je aktivován je následně spuštěn předdefinovaný způsob otáčení terčů. Aktivace vstupů je řešena pomocí aplikace MyPi pro mobilní telefon nebo tablet s operačním systémem Android. Ke stažení na Google Play. Aplikací je ovládán její server běžící v počítači, ten aktivuje GPIO vstupy a tím jsou pak spouštěny jednotlivé předdefinované programy pro otáčení terčů.

Co je nezbytné udělat pro ovládání terčů:

  • nainstalovat do telefonu aplikaci MyPi a nastavit ji,
  • zapnout napájení počítače a počkat cca 30 sekund,
  • přihlásit se do wifi sítě „TERCE“,
  • spustit aplikaci MyPi,
  • mačkat tlačítka, ovládat terče, radovat se 🙂
Příspěvek byl publikován v rubrice Linux se štítky , a jeho autorem je michal. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.